Dimensions for Stoptail bridge grub screw

Printable View